Program

RHC Masterclass w TNP 

Kraków 12-13.11.2019 

 

12.11.2019 - wtorek

 

12:00                Przyjazd uczestników

12:30 – 13:00    Choroby rzadkie układu krążenia  -  Historia jednego Ośrodka;  Cenrtum Chorób Rzadkich  Układu  Krążenia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II  - Prof. Piotr Podolec

13:00  13:30     Algorytm diagnostyczny Nadciśninia Płucnego- ocena nieinwazyjna i inwazyjna pacjenta kwalifikowanego do leczenia w ramach programu terapeutycznego – profile pacjentów – Prof. Grzegorz Kopeć

13:30 – 14:00     Cewnikowanie prawego serca – tips and tricks – prezentacja i interpretacja wyników, doświadczenia własne ośrodka  - Prof. Grzegorz Kopeć

 

14.00 – 14.30     Przerwa obiadowa

 

14:30 – 18:00     Część Praktyczna

Przedstawienie i omówienie przypadków klinicznych pacjentów kwalifikowanych do leczenia oraz monitorowanie leczenia w ramach programu terapeutycznego NP – dr Waligóra Marcin, dr Jonas Kamil

-Ocena nieinwacyjna pacjenta kwalifikowanego do leczenia oraz już leczonego w ramach programu terapeutycznego na TNP

-Ocena inwazyjna pacjenta kwalifikowanego do leczenia oraz już leczonego w ramach programu terapeutycznego na TNP –kwalifikacja i przygotowanie go badania

 Przejście do sali hemodynamicznej -  interaktywny udział uczestników w cewnikowaniu prawego serca

 -  interpretacja wyników – dalsze postepowania i metodyka leczenia

 

13.11.2019  środa

 

9:00 – 13:00     Część Praktyczna

Przedstawienie i omówienie przypadków klinicznych pacjentów kwalifikowanych do leczenia oraz monitorowanie leczenia w ramach programu terapeutycznego NP – dr Stępniewski Jakub, dr Magoń Wojciech

- Ocena nieinwacyjna pacjenta kwalifikowanego do leczenia oraz już leczonego w ramach programu terapeutycznego na TNP

- Ocena inwazyjna pacjenta kwalifikowanego do leczenia oraz już leczonego w ramach programu terapeutycznego na TNP –kwalifikacja i przygotowanie go badania

-  przejscie do pracowni hemodynamicznej i interaktywny udział uczestników w cewnikowaniu prawego serca

 -  interpretacja wyników, dalsze postepowanie co do metodyki leczenia

DYSKUSJA

13.30 – 14.00     Obiad

14:00                Wyjadz uczestników

 

 

 

Nadchodzące, w kategorii: Warsztaty Naukowo Dydaktyczne

Niestety, żadne wydarzenia nie spełniają twoich kryteriów wyszukiwania