Regionalne Warsztaty dla Pielęgniarek i Edukatorek  

 

Wstęp - Zaproszenie

Drogie Koleżanki i Koledzy,      

 

Stowarzyszenie Polska Federacja Edukacji w Diabetologii od początku swojego istnienia prowadzi szeroką działalność szkoleniową i naukową. Działania edukacyjne PFED są różnorodne i kompleksowe.

Z jednej strony zmierzają do wzmocnienia kadry pielęgniarskiej, zaopatrzenia jej w specjalistyczną wiedzę i nowoczesne umiejętności oraz narzędzia i pomoce dydaktyczne. Z drugiej strony skierowane są do pacjentów, ich rodzin i nieprofesjonalnych opiekunów; są to akcje społeczne oraz zróżnicowane działania popularyzujące wiedzę na temat możliwości dobrego życia z cukrzycą.

W pierwszej połowie 2017 roku nasze stowarzyszenie wspólnie z Uniwersytetem Zdrowia zorganizuje kolejną edycję warsztarów  naukowo-szkoleniowych dla Pielęgniarek i Edukatorek – stanie się to już po raz czwarty.

 

Sformułowanie celów terapeutycznych wymaga nowego podejścia do potrzeb osób z cukrzycą. Aby zdecydować, jak tym potrzebom sprostać, trzeba je precyzyjnie określić i ocenić. A to oznacza, że profesjonaliści zajmujący się pacjentami z cukrzycą i edukacją terapeutyczną na co dzień powinni stosować skuteczne, nowoczesne narzędzia. 

Jestem przekonana , że proponowana tematyka warsztatów pozwoli na dalsze doskonalenie warsztatu pracy z korzyścią dla jakości życia naszych podopiecznych - osób z cukrzycą.

Serdecznie zapraszam do udziału w tym naukowym wydarzeniu

 

 

Alicja Szewczyk

Przewodnicząca PFED

 

Wszystkie wydarzenia, w kategorii: Diabetologia dla pielęgniarek

Niestety, żadne wydarzenia nie spełniają twoich kryteriów wyszukiwania