I Ogólnopolska Konferencja pt. "Czy dieta wpływa na geny ?

Prewencja chorób dietozależnych." W ramach Projektu

Fundacji SETEBAID  pod hasłem

„SETEBAID odwrócić cukrzycę”    

 

                                                                                                                                                                                                       

Wstęp - Zaproszenie

 

          

 

Szanowni Państwo

 

        Choroby dietozależne stały się w ostatnim czasie  poważnym  problemem współczesnej medycyny. Wzrasta liczba osób z otyłością, nadwagą, insulinoopornością, cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, chorobami przewodu pokarmowego i innymi. 

Choroby te mogą  znacząco pogarszać komfort życia, powodować kalectwo, a nawet prowadzić do przedwczesnej umieralności.  Dlatego tak ważna jest świadomość  i stosowanie zasad zdrowego stylu życia, a więc odpowiedniej diety, regularnej aktywności fizycznej, unikanie stosowania używek i zapewnienie  odpowiedniej ilości snu i wypoczynku.  Czynności te składają się na samokontrolę i samoopiekę, które są niezbędne do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie.  Dla osób zajmujących się na co dzień leczeniem chorych z rozpoznanymi chorobami dietozależnymi  jak i osób zagrożonych ich wystąpieniem,  rzeczą oczywistą jest jak najwcześniejsze wdrożenie korzystnych dla zdrowia zmian. 

Choroby dietozależne w dużym stopniu, spowodowane są nieprawidłowym stylem życia związanym ściśle z rozwojem cywilizacyjnym. Jednym z najważniejszych elementów prewencji tych problemów zdrowotnych jest zwiększenie świadomości i wiedzy na ich temat  wśród społeczeństwa oraz zmniejszenie występowania czynników ryzyka.  Ważną rolę w prewencji chorób dietozależnych odgrywa personel medyczny. Przebywając z pacjentami na co dzień, może korygować zachowania zdrowotne i przyczyniać się do  osiągania zadawalających efektów postępowania.

 

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób dbających o  zdrowie własne, swoich bliskich oraz zdrowie pacjentów. Zapraszamy osoby zmagające się z chorobami dieto zależnymi oraz przedstawicieli różnych zawodów medycznych, którzy na co dzień stykającą się z tymi wyzwaniami.

Przewidujemy udział 150 osób.

                                                                                                                                                                        Fundacja SETEBAID

                                                                                                                                                                                    oraz

                                                                                                                                                                        Uniwersytet Zdrowia

Wszystkie wydarzenia, w kategorii: Diabetologia dla pielęgniarek

Setebaid - odwrócić cukrzycę Lublin

25 listopad 2017 09:00

Hotel Huzar
Rejestracja dla Pacjentów - Lublin

25 listopad 2017 09:00

Hotel Huzar