Wstęp - Zaproszenie

 

 

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Mamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XV Konferencji Polskiej Federacji Edukacji

w Diabetologii, która odbędzie się 2 października w 2021 r. w Warszawie.

Hasło naszego jubileuszowego spotkania brzmi: „Magia współpracy interdyscyplinarnej – GŁOS PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH”

 

Zgodnie z nim podczas konferencji chcemy rozmawiać głównie o współpracy interdyscyplinarnej w obszarze diabetologii, a także o roli i partnerstwie pielęgniarek diabetologicznych w zespole terapeutycznym.

Spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania:

-       Czy współpraca interdyscyplinarna jest możliwa?

-       Jak powinna wyglądać?

 

Podczas przeprowadzonych w tym roku debat na temat zagrożeń związanych z cukrzycą eksperci zwracali uwagę, że aby pokonać rozprzestrzeniającą się epidemię tej choroby, trzeba ją traktować jako wyzwanie dla wielu dziedzin medycyny i różnych zawodów. A więc, walka z cukrzycą wymaga działań interdyscyplinarnych, po pierwsze łączących wiedzę i doświadczenia z zakresu diabetologii, kardiologii i interny,  po drugie, jak zgodnie podkreślali eksperci, w dłuższej perspektywie czasowej – w obliczu rosnącej zapadalności na cukrzycę, starzejącego się społeczeństwa i wyzwań związanych z finansowaniem terapii, rehabilitacji i opieki nad rosnącą liczbą pacjentów – szczególne znaczenie mają działania edukacyjne i profilaktyczne. Opieka nad chorym
z cukrzycą musi obejmować edukację jego samego i jego bliskich, współpracę interdyscyplinarną specjalistów,
a także wdrażanie optymalnych terapii, uwzględniających złożone uwarunkowania zdrowotne każdego pacjenta – terapia cukrzycy musi być coraz bardziej personalizowana.

 

Podczas jubileuszowej konferencji PFED wybrzmi głos pielęgniarek diabetologicznych o magii współpracy interdyscyplinarnej. Skąd tu magia? Badania dostarczają dowodów, że dobra współpraca w zespole terapeutycznym wywołuje efekt synergistyczny – i czyni cuda! Także w zakresie opieki nad pacjentami
z cukrzycą.

 

Każdego roku na naszych konferencjach mamy zaszczyt gościć wybitnych wykładowców z Polski i ze świata. Pomagają nam oni rozbudować, a także utrwalić i uaktualnić naszą wiedzę z dziedziny pielęgniarstwa diabetologicznego. Także w czasie najbliższego spotkania będziemy mieć możliwość wysłuchania niezwykle interesujących wykładów nawiązujących do zaproponowanego tematu konferencji.

Jak co roku gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny konferencji i wspaniałą atmosferę – cechy dorocznych spotkań Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, które niezmiennie podkreślają ich uczestnicy.

 

Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w XV Konferencji PFED.

 

                                                                                                                                        W imieniu Zarządu

                                                                                                                         Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Alicja Szewczyk

                                                                                                                                        Przewodnicząca PFED

 

 

 

 

 

 

Wszystkie wydarzenia, w kategorii: Diabetologia dla pielęgniarek

Uczestnicy nie będący członkami PFED

02 październik 2021 09:00

Sangate Hotel Airport

Uczestnicy, którzy zarejestrowali się na Konferencję mającą odbyć się we wcześniejszych terminach, nie muszą ponownie się rejestrować ( rejestracja pozostaje aktualna )


Koszt: 100 PLN

Rejestracja dla Członków PFED

02 październik 2021 09:00

Sangate Hotel Airport

Uczestnicy, którzy zarejestrowali się na Konferencję mającą odbyć się we wcześniejszych terminach, nie muszą ponownie się rejestrować ( rejestracja pozostaje aktualna )


Koszt: 50 PLN