Wstęp - Zaproszenie

 

 

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Mamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa  do udziału w XIII  Konferencji „NOWY WYMIAR SAMOKONTROLI W CUKRZYCY” 

organizowanej przez Polską Federację Edukacji w Diabetologii  15 -16 czerwca  2018 r. w  Warszawie.

 

W jej trakcie będziemy rozmawiać głównie o SAMOKONTROLI w cukrzycy.

 

Dobra kontrola metaboliczna cukrzycy to dla pacjenta po prostu zarządzanie sobą i chorobą. Zarządzanie chorobą wymaga

prawidłowego formułowania celów terapeutycznych. Podstawowym zadaniem zespołu terapeutycznego pracującego z pacjentem z cukrzycą i jego

rodziną jest właśnie wspólne wyznaczanie celów terapeutycznych. Wspólne działanie warunkuje budowanie właściwych relacji i przyczynia się

do osiągnięcia celu: dobrej kontroli cukrzycy i dobrego życia z cukrzycą.

 

Każdego roku na naszych konferencjach mamy zaszczyt gościć wybitnych wykładowców z Polski i ze Świata, którzy pomagają nam rozbudować,

a także utrwalić i uaktualnić naszą wiedzę z dziedziny diabetologii. Także podczas tegorocznego spotkania będziemy mieli możliwość wysłuchania

niezwykle interesujących wykładów dotyczących zaproponowanego tematu konferencji.

 

Jak co roku gwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny konferencji i wspaniałą atmosferę, które to cechy dorocznych spotkań PFED

niezmiennie podkreślają ich uczestnicy .

 

Zachęcamy zatem  do aktywnego w nim uczestnictwa.

 

                                                                                                                                        W imieniu Zarządu

                                                                                                                         Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Alicja Szewczyk

                                                                                                                                        Przewodnicząca PFED

 

 

Wszystkie wydarzenia, w kategorii: Diabetologia dla pielęgniarek

Niestety, żadne wydarzenia nie spełniają twoich kryteriów wyszukiwania