Wstęp

 

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi możliwościami leczenia nadciśnienia płucnego u dzieci w dniach 28- 29 maja 2019 w Gdańsku

odbędzie się spotkanie ekspertów z udziałem gości polskich i zagranicznych. Wydarzenie zapoczątkowuje cykl konferencji

„ Pulmonary Hypertension in children (PHC)” odbywających się pod patronatem Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Tematem wiodącym spotkania jest: Nowy program lekowy TNP dla dzieci i nowe wyzwania. Miejsce prostanoidów (parenteralnych, wziewnych i …) w terapii TNP.

Wobec powyższego zwracam się do Państwa z prośbą o współfinansowanie tego istotnego dla środowiska medycznego wydarzenia.

 

 

                                                                                                                         Z wyrazami szacunku i poważania,

                                                                                                                       W imieniu Komitetu Organizacyjnego

                                                                                                                        Dr hab.n.med. Joanna Kwiatkowska

                        

 

Nadchodzące, w kategorii: CZD

Niestety, żadne wydarzenia nie spełniają twoich kryteriów wyszukiwania