Program

WARSZTAT DRUGI  – ZAGADNIENIE ZAAWANSOWANE - SOBOTA 26 PAŹDZIERNIKA 2019

10.00-10.05  Powitanie uczestników (dr hab. Alicja Dąbrowska – Kugacka, prof. Ewa Lewicka )

10.05 -10.20 Ocena rokowania w tętniczym nadciśnieniu płucnym (prof. Ewa Lewicka)

1) BADANIE SPIROERGOMETRYCZNE

1) BADANIE ECHOKARDIOGRAFICZNE W NADCIŚNIENIU PŁUCNYM

10.20-11.30

Zagadnienia teoretyczne (30 min)

dr hab. Dominka Szalewska

Prezentacja przykładów klinicznych (40 min)

dr Piotr Niedoszytko

 

Spiroergometria w tętniczym nadciśnieniu płucnym (TNP)

1. Charakterystyczne zmiany poszczególnych parametrów

2. Ograniczenia diagnostyczne

a)      Wartość prognostyczna poszczególnych parametrów

3.  Schematy Wassermana w diagnostyce różnicowej

Pacjent z tętniczym nadciśnieniem płucnym

1.      Przykłady 3 różnych pacjentów z TNP

2.      Pacjent z niewydolnością serca

3.      Pacjent z POCHP

Pacjent z chorobą śródmiąższową płuc

PRZERWA KAWOWA 11.30-11.45

2) BADANIE ECHOKARDIOGRAFICZNE W NADCIŚNIENIU PŁUCNYM

11.45-13.15

Zagadnienia teoretyczne (30 min)

dr hab. Alicja Dąbrowska-Kugacka

Warsztaty na stacjach roboczych ECHOPAC GE (60 min)

dr hab. Alicja Dąbrowska-Kugacka /dr Anna Faran

 

 

Różnicowanie przyczyn przeciążenia prawej komory:

1) dysfunkcja rozkurczowa lewej komory

2) niedomykalność zastawki trójdzielnej

3) zwężenie żył płucnych

Przypadki kliniczne pacjentów z przeciążeniem prawej komory oraz m.in. analiza odkształcenia, ocena objętości oraz frakcji wyrzutowej prawej komory (analiza 3D)

LUNCH 13.15-14.00

3) WADY WRODZONE SERCA

14.00-15.00

Zagadnienia teoretyczne (30 min)

dr hab. Joanna Kwiatkowska

Prezentacja przykładów klinicznych (30 min)

dr Piotr Potaż

 

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD):

rodzaje, wady towarzyszące, wskazania do zabiegu zamknięcia ASD

ASD secundum / primum / typu sinus venosus / typu sinus coronarius

 

 

 

 

 

Nadchodzące, w kategorii: CZD

Niestety, żadne wydarzenia nie spełniają twoich kryteriów wyszukiwania