Wstęp

 

                        

 

Szanowni Państwo 

     Serdecznie zapraszam do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Śląskie Spotkania Położniczo - Ginekologiczne”, która odbędzie się w Zabrzu i w Katowicach w dniach 06 - 08 kwietnia 2017r. 

Motywem przewodnim Konferencji będzie prezentacja zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w najbardziej kłopotliwych przypadkach schorzeń ginekologiczno–położniczych. Dla realizacji tego celu zaprosiliśmy najwybitniejszych wykładowców zarówno z kraju jak i z zagranicy.  

Oprócz sesji naukowych planujemy organizację warsztatów, w czasie których postaramy się przekazać Państwu praktyczną wiedzę w istotnych dziedzinach naszej działalności diagnostyczno – terapeutycznej. Przedstawimy możliwości wykorzystania najnowocześniejszych technologii medycznych, w tym noża plazmowego w terapii trudnodostępnych, rozległych zmian endometrialnych zlokalizowanych w obrębie miednicy mniejszej i w jamie brzusznej.   

Warsztaty ultrasonograficzne będą prowadzone przez  najwybitniejszych specjalistów, którzy zaprezentują Państwu współczesne możliwości diagnostyki obrazowej i badań dopplerowskich w przypadkach położniczych i ginekologicznych. Przedstawimy standardy badania ultrasonograficznego w poszczególnych trymestrach ciąży, podstawy echokardiografii płodowej, znaczenie badań dopplerowskich w współczesnym położnictwie i ginekologii oraz zasady obrazowania usg w przypadkach diagnostyki niepłodności.

      Mamy nadzieję, iż bardzo ciekawą ofertą będą dla Państwa warsztaty kardiotokograficzne, w czasie których zaprezentujemy aktualnie obowiązujące algorytmy i zasady interpretacji zapisów ciążowych i śródporodowych. Dokonamy oceny przypadków klinicznych wraz z interpretacją wyników badań kardiotokograficznych w aspekcie ich przydatności  w prognozowaniu poporodowego stanu noworodków. Przedstawimy aktualny stan badań nad szerokim wprowadzeniem technik telemedycznych w prowadzeniu kardiotokograficznego nadzoru nad stanem płodu.     

Sesje naukowe będą poświęcone wyłącznie prezentacji współcześnie obowiązujących zasad diagnostyki i terapii w najbardziej kłopotliwych i problematycznych przypadkach z zakresu położnictwa i ginekologii. Sądzę, iż prezentacja algorytmów postępowania medycznego, a także zakładana przez nas swobodna, niczym nie skrępowana wymiana myśli i poglądów pomiędzy wykładowcami i uczestnikami Konferencji, będzie atrakcyjną ofertą i wystarczającą zachętą dla Państwa uczestnictwa w naszym spotkaniu naukowym.  

Wiele uwagi poświęcimy diagnostyce i terapii zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu. Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy najwybitniejszych ekspertów z Polski, Austrii, Czech i Niemiec, którzy zaprezentują Państwu najnowocześniejsze techniki operacji w przypadkach uroginekologicznych, przedstawią także współcześnie wykonywane zabiegi naprawcze defektów przepony miednicy mniejszej.    

Zaplanowaliśmy także szereg możliwości spędzenia wolnego czasu w nieodkrytym jeszcze dla wielu klimacie postindustrialnego Śląska, poznania jego niezwykłych zabytków kultury materialnej i przemysłowej. Po zakończeniu obrad zapraszamy na występy wybitnych i znanych w całym kraju artystów pochodzących z Górnego Śląska, które będą dla Państwa,  o czym jestem przekonany, niezwykłą  i niecodzienną atrakcją. 

 

                         

 

                                                                                                                                                                      z wyrazami najgłębszego szacunku

                                                                                                                                                                         prof. dr hab.n.med. Jerzy Sikora

                                                                                                                                                                                         

Nadchodzące, w kategorii: Śląskie Spotkania Położniczo-ginekologiczne

Niestety, żadne wydarzenia nie spełniają twoich kryteriów wyszukiwania