Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba, uznana w 2007 r. przez ONZ za epidemię XXI wieku. Na cukrzycę choruje ok. 10 proc. obywateli krajów rozwiniętych.

 

10% może nie wyglądać przerażająco, ale jeśli spojrzymy na to z nieco innej strony, to liczby są zatrważające:

·        szacuje się, że na świecie na cukrzycę choruje 537 milionów dorosłych

·        co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę

·        co 5 sekund 1 osoba zapada na cukrzycę (720 osób/h)

·        co 6 sekund ktoś umiera z powodu powikłań cukrzycy (600 osób/h)

·        u około 90% chorych na cukrzycę typu 2 stwierdza się nadwagę lub otyłość

·        na świecie w wyniku powikłań cukrzycy co 20 sekund dokonywana jest amputacja kończyny dolnej

·        osoby z cukrzycą żyją średnio 6-8 lat krócej

·        w 2021 roku zanotowano ponad 6 mln zgonów z powodu cukrzycy lub jej powikłań  

 

Jednym z najczęstszych powikłań cukrzycy jest neuropatia cukrzycowa, określana jako obecność subiektywnych lub klinicznych cech uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, które są obserwowane w przebiegu cukrzycy, po wykluczeniu innych zaburzeń wywołujących dysfunkcję nerwów obwodowych (m.in. neuropatii alkoholowej, metabolicznej, infekcyjnej, nowotworowej itp.)

Ryzyko pojawienia się neuropatii rośnie wraz z czasem trwania cukrzycy i stopniem nasilenia hiperglikemii. Neuropatia występuje u 30-70% pacjentów z cukrzycą, a według niektórych danych nawet u 90%.

Patogeneza neuropatii ma charakter wieloczynnikowy, jednak najczęściej wymienia się dwie teorie: metaboliczną i naczyniową, a obraz kliniczny neuropatii cukrzycowej zależy od rodzaju i liczby uszkodzonych nerwów. Proces chorobowy w neuropatii może dotyczyć włókien czuciowych, ruchowych i włókien układu autonomicznego lub też wielu nerwów jednocześnie.

Neuropatia może być trudna do zdiagnozowania, ponieważ aż u 50% pacjentów nie daje objawów, czyli występuje u nich tzw. neuropatia bezobjawowa.

 

Zgodnie z polskimi zaleceniami w leczeniu ukierunkowanych ma patomechanizmy powstawania neuropatii cukrzycowej Polskie Towarzystwo Diabetologiczne rekomenduje trzy substancje aktywne: benfotiaminę, kwas alfaliponowy oraz inhibitory ACE, z których jedna - benfotiamina, w dawce 50mg, jest lekiem OTC. Benfogamma to pierwszy w Polsce lek zawierający benfotiaminę dostępny na polskim rynku od 2002 roku (opakowania 50 lub 100 drażetek).

 

 

 

Nazwa produktu leczniczego: Benfogamma (Benfothiaminum), 50 mg. Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletka drażowana zawiera 50 mg benfotiaminy (Benfothiaminum). Postać farmaceutyczna: tabletki drażowane. Wskazania do stosowania: Leczenie i zapobieganie skutkom niedoborów witaminy B1 w organizmie. Niedobór witaminy B1 może wystąpić w następujących przypadkach: nieprawidłowym żywieniu ubogim w witaminę B1, karmieniu pozajelitowym, intensywnej diecie odchudzającej (głodowej) i hemodializie; przewlekłym alkoholizmie (alkohol blokuje wchłanianie witaminy B1) i w powikłaniach wynikających z przewlekłego alkoholizmu. Dawkowanie i sposób podawania: Zazwyczaj dawka wynosi: w celach zapobiegawczych: 1 tabletka drażowana 1-2 razy w tygodniu; w celach leczniczych: 1 tabletka drażowana 1-3 razy na dobę. Tabletki drażowane należy popijać wodą. Nie rozgryzać; nie żuć. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość (alergia) na benfotiaminę, tiaminę lub którakolwiek z substancji pomocniczych. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Benfotiamina jest dobrze tolerowana i nieznane są sytuacje, w których powinny być zachowane środki ostrożności. Produkt leczniczy Benfogamma zawiera sacharozę, syrop glukozowy, makrogologlicerolu hydroksystearynian. Działania niepożądane: W pojedynczych przypadkach może wystąpić wysypka, prawdopodobnie jako reakcja nadwrażliwości. Przez zażyciem należy upewnić się, czy nie minął termin ważności podany na opakowaniu. Przedawkowanie: Nie ma doniesień o przedawkowaniu produktu leczniczego Benfogamma. Podmiot odpowiedzialny: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Niemcy. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie. Informacja medyczna: Woerwag Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, tel. 22 863 72 81, fax 22 877 13 70. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 8614, wydane przez Ministra Zdrowia. Kategoria dostępności: Lek wydawany bez recepty.

 

Piśmiennictwo:

1.       https://www.idf.org/

2.       IDF Diabetes Atlas 2022 Reports

3.       Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2022 - Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; Curr Top Diabetes, 2022; 2 (1): 1–134

 

4.       ChPL Benfogamma