Benfotiamina jako pochodna tiaminy jest lepiej wchłaniana przez organizm. Według badań biodostępność benfotiaminy jest 5 razy wyższa w porównaniu do zwykłej tiaminy.

 

U jakich pacjentów powinniśmy uzupełniać niedobór witaminy B1?

 

Pacjenci z cukrzycą są szczególną grupą narażoną na niedobór  witaminy B1. Badania pokazują, że u 75%  pacjentów z cukrzycą typu 1 stężenie witaminy B1 jest niższe w porównaniu do osób zdrowych. Podobnie niskie wartości witaminy B1 występują w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 czyli 75% niższe stężenie. Niedobory te mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji jak neuropatia cukrzycowa. Pacjenci z cukrzyca mają większe zapotrzebowanie na witaminę B1 związane ze zwiększonym metabolizmem węglowodanów oraz z powodu zwiększonego wydalania witaminy B1 z moczem. Udowodniono, że podawanie witaminy B1 diabetykom może znacząco opóźniać wystąpienie powikłań, zarówno w postaci neuropatii, jak i mikroangiopatii.  Właściwy poziom witaminy B1 wpływa bowiem normalizująco na metabolizm węglowodanów oraz lipidów.

 

Zgodnie z zaleceniami PTD 2022 w leczeniu neuropatii cukrzycowej Polskie Towarzystwo Diabetologiczne rekomenduje trzy substancje aktywne, z których jedna w dawce 50mg benfotiaminy jest lekiem OTC – czyli na przykład Benfogamma (pierwszy lek w Polsce zawierający benfotiaminę) dostępna na polskim rynku w opakowaniach 50 lub 100 drażetek.

 

Inne grupy pacjentów zagrożonych niedoborem witaminy B1 to:

 

- osoby długotrwale przyjmujące leki moczopędne,

 

- osoby starsze,

 

- osoby często spożywające alkohol

 

oraz stosujące intensywne diety odchudzające i z zaburzonym wchłanianiem witaminy B1.

 

 

Nazwa produktu leczniczego: Benfogamma (Benfothiaminum), 50 mg. Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletka drażowana zawiera 50 mg benfotiaminy (Benfothiaminum). Postać farmaceutyczna: tabletki drażowane. Wskazania do stosowania: Leczenie i zapobieganie skutkom niedoborów witaminy B1 w organizmie. Niedobór witaminy B1 może wystąpić w następujących przypadkach: nieprawidłowym żywieniu ubogim w witaminę B1, karmieniu pozajelitowym, intensywnej diecie odchudzającej (głodowej) i hemodializie; przewlekłym alkoholizmie (alkohol blokuje wchłanianie witaminy B1) i w powikłaniach wynikających z przewlekłego alkoholizmu. Dawkowanie i sposób podawania: Zazwyczaj dawka wynosi: w celach zapobiegawczych: 1 tabletka drażowana 1-2 razy w tygodniu; w celach leczniczych: 1 tabletka drażowana 1-3 razy na dobę. Tabletki drażowane należy popijać wodą. Nie rozgryzać; nie żuć. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość (alergia) na benfotiaminę, tiaminę lub którakolwiek z substancji pomocniczych. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Benfotiamina jest dobrze tolerowana i nieznane są sytuacje, w których powinny być zachowane środki ostrożności. Produkt leczniczy Benfogamma zawiera sacharozę, syrop glukozowy, makrogologlicerolu hydroksystearynian. Działania niepożądane: W pojedynczych przypadkach może wystąpić wysypka, prawdopodobnie jako reakcja nadwrażliwości. Przez zażyciem należy upewnić się, czy nie minął termin ważności podany na opakowaniu. Przedawkowanie: Nie ma doniesień o przedawkowaniu produktu leczniczego Benfogamma. Podmiot odpowiedzialny: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Niemcy. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie. Informacja medyczna: Woerwag Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, tel. 22 863 72 81, fax 22 877 13 70. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 8614, wydane przez Ministra Zdrowia. Kategoria dostępności: Lek wydawany bez recepty.

 

 

Piśmiennictwo:

1.Instytut Żywności i Żywienia zaleca. Cukrzyca. Zapobieganie i leczenie. Porady lekarzy i dietetyków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007

2. Kłosiewicz-Latoszek L.: Cukrzyca. [w]: Jarosz M. (red.): Praktyczny Podręcznik Dietetyki.

3.Walentyna Moroz. Rola pielęgniarki w ograniczaniu rozwoju cukrzycowej choroby nerek. Forum Nefrologiczne 2014, tom 7, nr 1

4.M. Majewska, N. Kozanecka, EW. Szałek. Działanie Benfotiaminy w farmakoterapii powikłań cukrzycowych. Farmacja Współczesna 2019; 12:151-157

 

5 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2022 - Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; Curr Top Diabetes, 2022; 2 (1): 1–134