Uczestnicy nie będący członkami PFED

Uczestnicy nie będący członkami PFED

15 czerwiec 2018 11:00

Sangate Hotel Airport

-  123 zł brutto do 30 kwietnia 2018     od 1 maja 2018 -  246 zł brutto


Koszt: 123 PLN


Rejestracja


Email

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Prawo do wykonywania zawodu

Nazwa miejsca pracy

Adres miejsca pracy